اعضاء هیات مدیره

حجت اله یاراحمدی
سمت : رئیس هیئت مدیره
ایمیل : -

محمدحسین مومنی
سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
ایمیل : momeni-md@paysaz.com

حسن رضا حیدری
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : -

حمیدرضا عزیزی قاسم آبادی
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : -

یونس هیالی
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : hayali@paysaz.comPowered by : Parsian