خدمات (قابلیت یا تولید شرکت)

مخازن تحت فشار :

اين مخازن در اشكال استوانه اي , كروي ,‌راكتورها , برجها ,‌سيكلونها , فيلترها , جداكننده ها، دیسالترها، درام ها و ... مطابق استاندارد بين المللي JIS,DIN,BS,ASME و ... با ظرفيت توليد ساليانه 1000 تن ساخته ميشود.

مخازن ذخيره اي :

مخازن ذخيره در دو نوع سقف ثابت و سقف شناور جهت ذخيره سازي و يا پروسس سيالات مطابق با استاندارد  API با ظرفيت توليد ساليانه 2000 تن ساخته ميشود

مبدلهاي حرارتي :‌

‌به دو صورت SHELL AND TUBE TYPE و SPIRAL TYPE و از انواع لوله در حالتهاي تحت فشار و كم فشار مطابق با استانداردهاي TEMA , ASME با ظرفيت 500 تن در سال توليد ميگردد.

اسكلت فلزي :

اسكلت فلزي سبك و سنگين در ابعاد و ظرفيتهاي مختلف با امكانات بهره برداري از جرثقيلهاي سقفي مطابق با استانداردهايJIS,ASTM,DIN با ظرفيت توليد 2650 تن در سال ساخته میشود.

سایر تجهیزات:

سایر تجهیزات فلزی شامل Flare، Stone Trap، Duct، Stack، Silo و ... با ظرفیت تولید 550 تن در سال تولید میگردد.