مدیران ارشد

مهدی قمشیان
سمت : مدیر کارخانه
ایمیل : ghomeshian@paysaz.com

حمیدرضا خواجه پور
سمت : رئیس تولید
ایمیل : Khajepour@paysaz.com
نصرالله رفیعی نژاد
سمت : مدیر بازرگانی
ایمیل : rafieinejad@paysaz.com

سیامک حسین زاده
سمت : مدیر مهندسی
ایمیل : hoseinzadeh@paysaz.com

مجتبی حسنی
سمت : مدیر مالی و اداری
ایمیل : m.hasani@paysaz.com

زهرا سلگی
سمت : رییس خرید کالا و خدمات
ایمیل : procurement@paysaz.com

فاطمه آخوندرجب
سمت : مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
ایمیل : planning@paysaz.com

وحید چگنی زاد
سمت : رئیس کنترل کیفیت
ایمیل : chegenizad@paysaz.com

احمد غری
سمت : سرپرست مهندسی تولید
ایمیل : ghari@paysaz.com

Powered by : Parsian