تماس با ما
دفتر مركزي

آدرس : تهران ـ خيابان سپهبد قرني ـ خيابان شاداب غربي ـ پلاك 7 ـ طبقه ششم
تلفکس : 88938381 - 88937459 -88901723 – 88905921 - 021

کد پستی : 1598985645              
ایمیل: info@paysaz.com
وبسایت: www.paysaz.com

كارخانه

آدرس :‌ اهواز كيلومتر 7 جاده خرمشهر
تلفن : 4-33313100 -061 
فاكس : 33313201-061 
کد پستی : 6148935484    صندوق پستی : 1570-61436
ایمیل: info-factory@paysaz.com