مدیران ارشد

مهدی قمشیان
سمت : مدیر کارخانه
ایمیل : ghomeshian@paysaz.com

صادقی
سمت : مدیر تولید
ایمیل : a.sadeghi@paysaz.com
نصرالله رفیعی نژاد
سمت : مدیر بازرگانی
ایمیل : rafieinejad@paysaz.com

سیامک حسین زاده
سمت : مدیر مهندسی
ایمیل : hoseinzadeh@paysaz.com

مجتبی حسنی
سمت : مدیر مالی و اداری
ایمیل : m.hasani@paysaz.com

ترکمان- ستارزاده
سمت : رییس خرید کالا و خدمات
ایمیل : procurement@paysaz.com

نریمان مراد پور 
سمت : مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
ایمیل : planning@paysaz.com

امید مهدور 
سمت : سرپرست واحد فناوری اطلاعات
ایمیل : mahdevar@paysaz.com

احمد غری
سمت : سرپرست مهندسی تولید

ایمیل : ghari@paysaz.com

 

ابراهیم کمال آبادی 

سمت : سرپرست نیروی انسانی  

ایمیل : kamalabadi@paysaz.com

وحید چگنی زاد
سمت : رئیس کنترل کیفیت

ایمیل : chegenizad@paysaz.comPowered by : Parsian