مدیران ارشد

نادر نقشی
سمت : مدیر کارخانه
ایمیل : n.naghshi@paysaz.com

وکیلی
سمت : مدیر خدمات فنی
ایمیل : vakili@paysaz.com
نصرالله رفیعی نژاد
سمت : مدیر بازرگانی
ایمیل : rafieinejad@paysaz.com

سیامک حسین زاده
سمت : مدیر مهندسی
ایمیل : hoseinzadeh@paysaz.com

محمد رضایی
سمت : مدیر مالی و اداری
ایمیل : m.hasani@paysaz.com

ضیایی- ستارزاده
سمت : رییس خرید کالا و خدمات
ایمیل : procurement@paysaz.com

نریمان مراد پور 
سمت : مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
ایمیل : planning@paysaz.com

امید مهدور 
سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات
ایمیل : mahdevar@paysaz.com

احمد غری
سمت : سرپرست مهندسی تولید

ایمیل : ghari@paysaz.com

 

اقبال جوادیار 

سمت : سرپرست نیروی انسانی  

ایمیل : javadyar@paysaz.com

وحید چگنی زاد
سمت : رئیس کنترل کیفیت

ایمیل : chegenizad@paysaz.com


فرشید قناعت
سمت : سرپرست واحد پشتیبانی 

ایمیل : f.ghenaat@paysaz.com


Powered by : Parsian