محصولات


مخازن تحت فشار :

اين مخازن در اشكال استوانه اي،كروي، راكتورها، برجها، سيكلونها، فيلترها، جداكننده ها، دیسالترها، درام ها و ... مطابق استاندارد بين المللي JIS,DIN,BS,ASME و ... با ظرفيت توليد ساليانه 1000 تن ساخته ميشود.

مخازن ذخيره اي :

مخازن ذخيره در دو نوع سقف ثابت و سقف شناور جهت ذخيره سازي و يا پروسس سيالات مطابق با استاندارد API با ظرفيت توليد ساليانه 2000 تن ساخته ميشود

مبدلهاي حرارتي :‌

‌به صورت SHELL AND TUBE TYPE  و از انواع لوله در حالت هاي تحت فشار و كم فشار مطابق با استانداردهاي TEMA , ASME با ظرفيت 500 تن در سال توليد ميگردد.

اسكلت فلزي :

اسكلت فلزي سبك و سنگين در ابعاد و ظرفيت هاي مختلف با امكان بهره برداري از جرثقيل هاي سقفي مطابق با استانداردهايJIS,ASTM,DIN با ظرفيت توليد 2650 تن در سال ساخته میشود.

سایر تجهیزات:

سایر تجهیزات فلزی شامل Flare، Stone Trap، Duct، Stack، Silo و ... با ظرفیت تولید 550 تن در سال تولید میگردد.


 

 

Powered by : Parsian