سایر تجهیزات صنعتی 

توانایی ها و قابلیت های شرکت پایساز تنها به تجهیزات فلزی ثابت پرکاربرد صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه محدود نمیشود. با توجه به امکانات و تجهیزات پیشرفته و به روز این شرکت، امکان طراحی، مهندسی و ساخت سایر تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع مختلف کشور از جمله انواع دودکش های صنعتی (Stack)، داکت های فلزی (Duct)، سیلوهای ذخیره سازی (Silo)، پیگ لانچر و ریسیور (Pig Launcher and Receiver)، استون ترپ (Stone Trap) و ... متناسب با نیاز و براساس مشخصات فنی کارفرمایان انجام میگردد. 

مخزن ذخیره

 


 

Powered by : Parsian