مخازن ذخیره

این مخازن برای ذخیره سازی مواد نفتی و یا شیمیایی که در دمای محیط به صورت مایع هستند مورد استفاده قرار می گیرند. موادی همچون نفت خام، بنزین، گازوییل و برش های سنگین نفت خام در این مخازن ذخیره سازی می شوند. این مخازن در ابعاد و اندازه های مختلف و بسته به نوع ماده ذخیره شونده دارای سقف های متفاوت می باشند. از مخازن ذخیره می توان به مخازن با سقف ثابت، مخازن سقف شناور، مخازن کروی، استوانه ای و مخازن سرد اشاره نمود. از آنجا که مواد مختلف دارای خواص شیمیایی و فیزیکی مختلفی هستند، شرایط و نحوه مناسب ذخیره سازی آن ها از یکدیگر متفاوت است. به همین جهت انتخاب نوع مناسب اهمیت فراوانی دارد. مهمترین پارامترها در انتخاب نوع مخزن :
- فراریت یا به عبارت دیگر فشار بخار
 - سمی بودن
 -میزان آتش گیری ماده مورد نظر
تقسیم بندی مرسوم مخازن ذخیره ای براساس نوع سقف آنها بصورت سقف ثابت Cone یا Dome و یا سقف شناور به صورت Internal Floating یا Floating Roof می باشند.
 در صورتی که فشار بخار ماده مورد نظر زیاد نباشد ولی, ماده مورد نظر, سمی یا آتش گیر باشد, مانند ترکیبات سنگین نفتی, اکریل آمید, دی اتیل پیرو کربنات, دی ایزوپیل فلوئوروفسفات و ... از مخازن با سقف ثابت استفاده می گردد.
موادی چون نفت خام که فشار بخار آنها, کمی زیاد بوده و در حدود نزدیک به psi5/0 می باشد, در مخازن خاصی که مجهز به سقف شناور می باشند, ذخیره می گردند. این نوع از مخازن, فاقد سقف ثابت بوده و به اصطلاح External Floating Roof گفته می شوند. گفتنی است که این مخازن, برای موادی که سمی نبوده یا آتش گیری کمی دارند, مناسب می باشند.
اگر فشار بخار ماده ای در همین محدوده بوده ولی, ماده مذکور سمی یا آتش گیر باشد, از نوع خاصی از مخازن با سقف شناور که دارای یک سقف نیز می باشند, استفاده می گردد. این نوع مخازن در اصطلاح, Internal Floating Roof گفته می شوند.
استاندارد اصلی جهت طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای API650 و API620 می باشد و هدف استفاده مخازن ذخیره ای جهت ذخیره سازی مواد نفتی و یا شیمیایی می باشد.

مخزن ذخیره
مخازن کروی (Spherical Tank)

در مواردی که فشار بخار ماده مورد نظر در حدود psi50-5/0 باشد, از مخازن تحت فشار, مانند مخازن کروی یا استوانه ای افقی استفاده می گردد. البته, در این محدوده فشاری, مخازن استوانه ای افقی ترجیح داده می شوند اما, بر حسب شرایط عملیاتی گاهی از مخازن کروی نیز استفاده می گردد و در فشار بخار های بالاتر از psi باید حتماً از مخازن کروی استفاده گردد. این مخازن برای ذخیره LPG مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به اینکه پروپان و بوتان در دمای محیط به صورت گاز بوده و در دمای ۴۲- و ۷- درجه سانتیگراد به مایع تبدیل می شوند قابلیت ذخیره سازی در مخازن ذخیره اتمسفریک را نداشته و برای ذخیره سازی آنها می بایست با بالا بردن فشار آن را به مایع تبدیل و ذخیره سازی نمود. با توجه به اینکه مخازن ذخیره اتمسفریک قابلیت تحمل فشارهای بالا را ندارند، می بایست آنها را در مخازن ذخیره کروی که قابلیت تحمل تا فشار ۱ بار را دارند، نگه داری نمود.

مخزن كروي

Powered by : Parsian