پروژه های انجام شده

مخازن تحت فشار

سفارش دهنده موضوع سفارش تعداد (دستگاه) وزن (تن)
 1 شرکت پتروشیمی آبادان  طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه تاور، هشت دستگاه مبدل حرارتی و یک دستگاه مخزن تحت فشار واحد 600  11  82
 2  شرکت شاخص (احداث خط انتقال آب صنایع)  طراحی و ساخت یازده دستگاه مخزن ضربه گیر فاز اول پروژه انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور  11  750
 3  شرکت توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسیان  طراحی، ساخت و نصب داکت های کربن استیل و استنلس استیل، Stack و مخزن تحت فشار پروژه اسید سولفوریک مس سرچشمه  11  530
 4  کنسرسیوم ODCC و SEI  طراحی و ساخت یک دستگاه تاور پروژه توسعه ظرفیت پالایشگاه آبادان  1  320
 5  شرکت دی پلیمر آرین  ساخت دو دستگاه تاور پروژه متانول دی پلیمر آرین  2  1100
 6  شرکت سعید صنعت مارون  طراحی و ساخت یک دستگاه سپراتور سه فاز پروژه تعویض خطوط لوله جریانی گورزین قشم  1  60
 7  شرکت پتروشیمی کنگان  طراحی و ساخت هجده دستگاه درام طرح توسعه پتروشیمی کنگان  18  232
8  شرکت پتروسیف  ساخت هیترهای غیرمستقیم پروژه نمک زدایی اهواز غیرمتمرکز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  2  106
 9  شرکت پتروسیف  ساخت دیسالترهای پروژه نمک زدایی اهواز غیرمتمرکز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  6  110
10 شرکت ملی نفت ایران بازسازی هیتر و دیسالترهای 250 متر مکعبی 10 950
11 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طراحی و ساخت مخازن تحت فشار پالایشگاه بندرعباس 9 307
12 شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC) تهیه مواد و ساخت مخازن تحت فشار آروماتیک سوم پتروشیمی بوعلی سینا 72 850
13 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت برج با ارتفاع 100 متر با استفاده از ورق های ضخامت 72 تا 28 میلیمتر مربوط به طرح پارازایلین پتروشیمی بندر امام 1 600
14 شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) طراحی و ساخت برج و مخزن تحت فشار طرح الفین 6 پتروشیمی امیرکبیر 31 443
15 شرکت مهندسان مشاور سازه طراحی و ساخت برج های طرح متانول سوم 5 437
16 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت مخازن تحت فشار طرح پارازایلین پتروشیمی بندر امام 19 400
17 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت برج با ارتفاع های 18 الی 54 متر مربوط به طرح پارازایلین پتروشیمی بندر امام 6 400
18 شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ساخت مخازن تحت فشار 25 294
19 فولاد مبارکه اصفهان ساخت و مونتاژ مخازن تحت فشار واحد احیاء مستقیم شامل Air Receiver, ZNO, COMO 20 240
20 شرکت کالای نفت تهران ساخت مخزن تحت فشار طرح آغار و دالان 40 200
21 شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) ساخت دی اریتورهای نیروگاه سهند تبریز 2 200
22 پالایشگاه آبادان مونتاژ و نصب مخزن کروی گاز پروپان 3000 بشکه ای 1 100
23 TIJD فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی ساخت مخازن تحت فشار 41 450
24 پژوهشگاه صنعت نفت نصب مخازن کروی پتروشیمی کرمانشاه 2 100
25 شرکت پتروشیمی کاویان مخازن تحت فشار پروژه الفین (1) و (2) 28 190
26 شرکت OIEC ساخت برج های پروژه NGL سیری 4 206
27 شرکت OIEC مخازن تحت فشار NGL سیری 31 330
28 شرکت PIDEC ساخت برج های طرح توسعه پالایشگاه آبادان 11 756
29 شرکت PIDEC ساخت مخازن تحت فشار طرح توسعه پالایشگاه آبادان 45 1230
30 شرکت مهندسین مشاور ناموران مخازن تحت فشار پالایشگاه اصفهان 32 583
31 شرکت مهندسین مشاور ناموران مخازن تحت فشار پروژه NF3 ماهشهر 8 960
32 شرکت IPMI مخازن تحت فشار پروژه های فاز 17 و 18 پارس جنوبی 57 700
33 طراحی و ساختمان نفت (ODCC) طراحی وساخت هفده دستگاه درام   17 238
34 پتروشیمی گچساران  طراحی وساخت نه دستگاه درام واحد الفین  9 278

مخازن ذخیره ای

سفارش دهنده موضوع سفارش تعداد (دستگاه) وزن (تن)
1 شرکت پتروپارس طراحی، اجرای فونداسیون، ساخت و نصب مخازن سقف شناور Double Deck فاز 1 پارس جنوبی 4 4000
2 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای طرح CF-MTBE 6 3840
3 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای سقف ثابت و سقف شناور طرح متانول خارک 11 3300
4 پتروشیمی رازی طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای آب خام 3 3000
5 شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای نیروگاه سهند تبریز 9 2181
6 شرکت مهندسان مشاور سازه طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای سقف ثابت و سقف شناور در طرح متانول سوم 7 2100
7 پتروشیمی بندر امام طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای با سقف های ثابت و شناور طرح آروماتیک 11 1700
8 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای طرح پارازایلین 10 1400
9 پالایش قطران ذغالسنگ طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای 35 933
10 پتروشیمی بندر امام تکمیل ساخت و نصب مخزن سقف شناور پروپان 30000 متر مکعبی 1 600
11 شرکت ملی نفت ایران
طراحی و ساخت مخزن ذخیره ای 18600 متر مکعبی جزیره خارک 1 556
12 طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک) طراحی و ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره استنلس استیل  1 298
13 فرادست انرژی فلات  ساخت و نصب یک دستگاه مخزن ذخیره کروی پروژه NGL3200 غرب کارون 1 298
14 تامین و انتقال آب خلیج فارس طراحی و ساخت مخازن ضربه گیر فاز دوم پروژه انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور 9 462
15 پتروشیمی گچساران طراحی و ساخت نه دستگاه درام واحد الفین 9 278
15 طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی(پیدک) طراحی و ساخت یک دستگاه مخزن ذخیره استنلس استیل 1 298